SkelbimaiPRANEŠIMAS

2020-04-27
Vilnius

 DĖL UAB „TANGERA” BANKROTO PROCESO PRADĖJIMO NE TEISMO TVARKA IR KREDITORINIŲ REIKALAVIMŲ PATEIKIMO

          Vadovaujantis LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsniu bei 28 straipsniu pranešame, kad 2020-03-30 UAB „Tangera“ kreditorių susirinkimas nusprendė pradėti UAB „Tangera“, juridinio asmens kodas 302973451, registruotos adresu Kosmonautų g. 14-7, Jonava, bankroto procesą, jį vykdant ne teismo tvarka. Nemokumo administratoriumi buvo paskirta UAB „Insolvency Solutions”, juridinio asmens kodas 300567441, sąrašo eilės Nr. Nr. N-JA0007, kuri įgaliojo nemokumo administratorę Rasą Židonytę, sąrašo eilės Nr. B-FA534/R-FA105, bankroto procese.

          Informuojame, kad vadovaujantis LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 12 str. 3 d., 28 str., 58 str., 59 str. nuo kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienos, t. y. 2020-03-30,

  1. Bankrutuojančiai įmonei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto proceso pradėjimo vykdyti ne teismo tvarka, įskaitant mokesčių, palūkanų ir netesybų mokėjimą. Draudžiama išieškoti skolas iš juridinio asmens, įskaityti reikalavimus, išskyrus priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, kurie tenkina abi šias sąlygas: atsirado iki nutarimo pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka ir toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Draudžiama skaičiuoti netesybas ir palūkanas už juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki nutarimo pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka. Draudžiama nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įkeisti turtą, suteikti garantiją, laiduoti ar kitais būdais užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš įmonės teismo ar ne ginčo tvarka.
  2. Teisė valdyti, naudoti bendrovės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bendrovei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta LR Juridinių asmenų nemokumo įstatyme.
  3. Nuo 2020-03-30 yra laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Remdamiesi 2020-03-30 UAB „Tangera“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3.2. bei tuo, kas aukščiau išdėstyta, siūlome ne vėliau kaip iki 2020-05-28 pareikšti savo finansinius reikalavimus ir kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais, patvirtintais vadovo parašu nurodant skolų susidarymo datą, atsiųsti juos bankrutuojančios UAB „Tangera“ administratoriui UAB „Insolvency Solutions“, el. paštu rasa.zidonyte@gmail.com. El. paštu atsiųsti skenuoti kreditoriniai reikalavimai priimami, jeigu galima identifikuoti dokumentus pasirašiusių ir kopijas patvirtinusių  asmenų tapatybę, ir reikalavimai sutampa su apskaitos duomenimis. Tokiu atveju kreditoriui el. paštu  išsiunčiamas administratoriaus patvirtinimas apie gautą kreditorinį reikalavimą.
  4. Vadovaujantis LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 59 str. 3 p. pranešame, kad nemokumo administratorius įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 94 ir 95 straipsnių nustatyta tvarka.